E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Kanunlar

 

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu  
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu C Cetveli  
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetveli  
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H Cetveli  
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu I Cetveli  
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveli  
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu T Cetveli 1  
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu T Cetveli 2  
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun  
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6225 26 Nisan 2011  
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6353  
Bilgi Edinme Kanunu  
Damga Vergisi Kanunu  
Devlet İhale Kanunu  
Devlet Memurları Kanunu  
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  
Gelir Vergisi Kanunu  
Harcırah Kanunu  
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun  
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  
Kamu İhale Kanunu  
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu  
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  
Katma Değer Vergisi Kanunu  
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun  
Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  
Sayıştay Kanunu  
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu  
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun  
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları İle İlgili Hükümleri  
Vergi Usül Kanunu  
Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun  
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  
Yükseköğretim Kanunu Eğitim Öğretim İle İlgili Madde  
Yükseköğretim Kanunu  
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu  
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması 2547 Ssayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun  
Yükseköğretim Personel Kanunu  


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı