E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Yönetmelikler

 

 
Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
Ordu Üniversitesi İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ordu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
 
Ordu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Yönetmeliği
Ordu Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ordu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

 

 
Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (2014 Değişikliği Uygulanmış)
İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
Klinik Araştırmalarda Etik Kurula Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz
Lisans Öğrenimlerini Tamamlayan veya Tamamlayamayanların Ön lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Meslek  Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal SKSDB Uygulama Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Engelli Öğrenciler Yönetmeliği
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
 

 

 

 

 

 

 

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı