E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Yönetmelikler

 

Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  
Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi  
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik  
İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (2014 Değişikliği Uygulanmış)  
İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik  
İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu  
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik  
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik  
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar  
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik  
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik  
Klinik Araştırmalarda Etik Kurula Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz  
Lisans Öğrenimlerini Tamamlayan veya Tamamlayamayanların Ön lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik  
Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği  
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği  
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği  
Meslek  Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik  
Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik  
Ordu Üniversitesi İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  
Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  
Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  
Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  
Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  
Ordu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  
Öğrenci Yurtları Yönetmeliği  
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  
Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik  
Taşınır Mal Yönetmeliği  
Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik  
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik  
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  
Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal SKSDB Uygulama Yönetmeliği  
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik  
Engelli Öğrenciler Yönetmeliği  
Ordu Üniversitesi İç Denetim Yönergesi  
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği  
Ordu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Yönetmeliği  
Ordu Üniversitesi Protokol Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kuruluş ve Çalışma Yönergesi   
Ordu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı