E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Yönergeler

 

Akademik Öğrenci Danışman Koordinatör Yönergesi  
Çift Anadal Programı Yönergesi  
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi  
Kütüphane Açık Erişim Sistemi Yönergesi  
Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi  
Meslek Yüksekokulları Danışma Kurulu Yönergesi  

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlük(MEYOK), Danışma Kurulu ve Danışma Komiteleri Yönergesi

 

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü(MEYOK) Yönergesi

 
Ordu Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşleri Yönergesi  
Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi  
Ordu Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi  
Etik Davranış İlkeleri Yönergesi  
Ordu Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi  
Ordu Üniversitesi İktisadi İşletmesi İşletme Yönergesi  
Ordu Üniversitesi Kütüphane Yönergesi  
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi  
Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarında Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi   
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi  
Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi  
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesi  
Ön Mali Kontrol Yönergesi  
Özel Öğrenci Yönergesi  
Uluslararası Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi  
Ordu Üniversitesi Üniversite Yaşamı Etik Kurulu Yönergesi  
Yan Dal Programı Yönergesi  
Yapı İşleri Daire Başkanlığı Görev ve Sorumluluklar Yönergesi  
Ordu Üniversitesi Web Sayfası Hazırlama Yönergesi  
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Danışma Yönergesi  
Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Giriş Yönergesi  
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Ön Kayıt ve Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi  
Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi  
Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşireklik Bölümü Uygulama Yönergesi  
Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Yaz Stajı Yönergesi  

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim ve Sertifika Programları Yönergesi 

 

Ordu Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi

 

Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün Yönergesi

 

Ordu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönergesi

 

Ordu Üniversitesi Elektronik Belge Yönetimi ve İmza Yetkileri Yönergesi

 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi

 

Ordu Üniversitesi İç Denetim Yönergesi

 

Ordu Üniversitesi Trafik Hizmetleri Yönergesi

 

Ordu Üniversitesi Lisansüstü Tez Çalismasi  Intihal Raporu Yönergesi

 

Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Tez Yazım Yönergesi

 

Ordu Üniversitesi Konut Yönergesi

 

Ordu Üniversitesi Lisans ve Önlisans Mezuniyet Belgeleri Diploma ve Diploma Eki Düzenlemesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge

 

Ordu Üniversitesi Mezunlar Koordinatörlüğü Yönergesi

 
Ordu Üniversitesi Danışma Kurulu Yönergesi  

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI (İntörnlük Dönemi) Eğitimi Yönergesi

 

Ordu Üniversitesi Risk Yönetim Yönergesi

 

Ordu Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge

 

Öğrencilerin Yurtiçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Yönergesi

 

Ordu Üniversitesi Stratejik Plan Yönergesi

 

Ordu Üniversitesi Elektronik Posta Hizmeti Sunumu Yönergesi

 

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

 

Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

 


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı