E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Yönergeler

 

Akademik Öğrenci Danışman Koordinatör Yönergesi
Ordu Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi
Ordu Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
Ordu Üniversitesi Kütüphane Açık Erişim Sistemi Yönergesi
Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Danışma Kurulu Yönergesi

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlük(MEYOK), Danışma Kurulu ve Danışma Komiteleri Yönergesi

Ordu ÜniversitesiMeslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü(MEYOK) Yönergesi

Ordu Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşleri Yönergesi
Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
Ordu Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi
Ordu Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
Ordu Üniversitesi İktisadi İşletmesi İşletme Yönergesi
Ordu Üniversitesi Kütüphane Yönergesi
Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarında Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi 
Ordu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
Ordu Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesi
Ordu Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi
Ordu Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
Ordu Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
Ordu Üniversitesi Üniversite Yaşamı Etik Kurulu Yönergesi
Ordu Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi
Ordu Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı Görev ve Sorumluluklar Yönergesi
Ordu Üniversitesi Web Sayfası Hazırlama Yönergesi
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Danışma Yönergesi
Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşireklik Bölümü Uygulama Yönergesi
Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Yaz Stajı Yönergesi

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim ve Sertifika Programları Yönergesi 

Ordu Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi

Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün Yönergesi

Ordu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönergesi

Ordu Üniversitesi Elektronik Belge Yönetimi ve İmza Yetkileri Yönergesi

Ordu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi

Ordu Üniversitesi İç Denetim Yönergesi

Ordu Üniversitesi Trafik Hizmetleri Yönergesi

Ordu Üniversitesi Lisansüstü Tez Çalismasi  Intihal Raporu Yönergesi

Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Tez Yazım Yönergesi

Ordu Üniversitesi Konut Yönergesi

Ordu Üniversitesi Lisans ve Önlisans Mezuniyet Belgeleri Diploma ve Diploma Eki Düzenlemesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge

Ordu Üniversitesi Mezunlar Koordinatörlüğü Yönergesi

Ordu Üniversitesi Danışma Kurulu Yönergesi

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI (İntörnlük Dönemi) Eğitimi Yönergesi

Ordu Üniversitesi Risk Yönetim Yönergesi

Ordu Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge

Ordu Üniversitesi Öğrencilerin Yurtiçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Yönergesi

Ordu Üniversitesi Stratejik Plan Yönergesi

Ordu Üniversitesi Elektronik Posta Hizmeti Sunumu Yönergesi

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Ordu Üniversitesi Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

Ordu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi

Ordu Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi Yönergesi

 Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi

Etik Davranış İlkeleri Yönergesi

Ordu Üniversitesi Kurumsal Gelisim Ve Kalite Koordinatörlügü Yönergesi

Ordu Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Staj Yönergesi

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesi

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesi

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi ve Etkinlik Yönergesi

Ordu Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı